Taal : FR/NL
Publiek : Iedereen
LEVEN MET KROESHAAR

LEVEN MET KROESHAAR

Met de steun van de minister van Gelijke Kansen van het Brussels Gewest NAWAL BEN HAMOU

Datum zaterdag 02 december 2023
maandelijks op zaterdag tot en met 2 december 2023
Tijd 11:00
Tarief Les ateliers sont gratuits et ouverts à tou.te.s !
Trefwoord Formations Actie

Over ons

Beschrijving:

Leven met kroeshaar

Het grootste haar­pro­bleem voor zwarte vrou­wen is dat ze den­ken dat hun haar een pro­bleem is !

Daa­rom bie­den APLDD en haar part­ners een reeks prak­tische en theo­re­tische work­shops over Afro-haar aan. Eigen­waarde, ini­tia­tie tot haar­cos­me­ti­ca, uit­wis­se­lin­gen over de socio-eco­no­mische, inter­re­la­tio­nele en pro­fes­sio­nele impact… al deze pun­ten en vele andere zul­len wor­den bes­pro­ken met des­kun­di­gen in een wel­willend en construc­tief kader…

🥳🥳🥳 Tote bag en goo­dies aan­ge­bo­den aan de eerste deel­ne­mers COPY00🛍🎁

⚠️ Zodra u zich hebt inges­chre­ven, is uw aan­we­zi­gheid ver­plicht, want wij beper­ken het aan­tal plaat­sen om u kwa­li­teits­volle work­shops aan te bie­den. Bij afwe­zi­gheid zon­der reden wordt uw inschri­j­ving voor de andere work­shops gean­nu­leerd. Bedankt voor uw begrip. ⚠️

 

Plaats:LOFT UBUNTU
Adres:
Passage Charles Rogier 28, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique